ParaParlando il forum degli iblei

Comuni Zona Montana Iblea => Sortino => Topic aperto da: Francesco Di Mauro - 11:55:02 am, 01 Dicembre 2012

Titolo: A notti porta u Cunsigghiu
Inserito da: Francesco Di Mauro - 11:55:02 am, 01 Dicembre 2012
                        A notti porta u Cunsigghiu[b]


L'autra sira, verso e dui,
proprio o centru da nuttata,
na na botta, scappa e fui,
mi susii e mi fici na passiata.

Passannu davanti a  ffacciata
do cumuni di sciurtinu, vui
putiuru sentiri na gran vuciata,
nun sacciu si di n'cunsiggheri... o dui.

Ad ogni modo, c'era n'armata
di cunsiggheri ca, sempri pi nui,
si scannaunu tutta a nuttata,
pi dimustrari ca unu chiu dui, fa dui

C'era cu nun ni putiva chiui,
cu sappinnicava na vutata,
iautri ca i cunti... nu ci risurtaunu chiui
e chitri ca s'apprufittaunu ra mala iucata.

Cu a o fari u capu di st'armata,
riciva u cuntrariu e ci ni livava dui
cu 'nveci era contru sta gran ammucchiata
nun sulu riciva u cuntraiu... ma ci ni mittiva dui chiu dui

A fforza di sentiri sti cosi, appuiatu a n'muru,
iu stissu nun capii chiù cu riciva u farsu o u veru,
ri na cosa sula però sugnu sicuru,
a prossima vota, sa e passiari i notti, chianu ra strata o cimiteru.


[/b]Sortino, 1 Dicembre 2012
Titolo: Re: A notti porta u Cunsigghiu
Inserito da: sete - 15:21:58 pm, 01 Dicembre 2012
Bellissima! Complimenti !